Otvoren natječaj za tip operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Slika /slike/logotipi/program-ruralnog-razvoja.png
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 187.787.500,00 kuna, a visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 kuna.

Svrha ovog natječaja je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.
Moguća su ulaganja u sektor prerade i marketinga ili izravne prodaje proizvoda, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima,  usluge u društvenim djelatnostima i intelektualne usluge. Također je moguća prijava projekata vezanih uz sektor turizma u ruralnom području te uz sektor tradicijskih i umjetničkih obrta.

Prihvatljivi prijavitelji su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura, u rangu mikro ili malog poduzeća. 
Jedan korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti samo jedan Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja.

Uvjet za prihvatljivost projekta je da se isti provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva, te da su projekti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave, odnosno LAG-ova.
Sufinanciranje projekata je moguće isključivo na temelju izrađenog poslovnog plana za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, a provođenje aktivnosti iz poslovnog plana ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu, osim aktivnosti pripreme dokumentacije te troškova kupnje zemljišta/objekata, koje nisu nastale prije 1. siječnja 2014. godine.
 
Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati, a Potvrdu o podnošenju ispisati i potpisati, te je dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja.
Za korisnike čija lokacija ulaganja je na području Zagrebačke županije, Potvrdu o podnošenju podnose na sljedeću adresu:
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Podružnica u Zagrebačkoj županiji
Ozaljska 10/I
10000 Zagreb.
 
Više informacija o Natječaju pronađite ovdje