Regionalna i međunarodna suradnja

Zagrebačka županija, kao regionalna samouprava ima za cilj uspostavu stabilnih regionalnih i međunarodnih odnosa između Zagrebačke županije i regija EU te susjednih regija. 

Kroz međunarodnu i regionalnu suradnju razvijamo i unaprjeđujemo:
  • suradnju s regijama,
  • suradnja u partnerstvima i organizacijama,
  • suradnja u provedbi projekata od interesa za Zagrebačku županiju
  • provedbu i praćenje sporazuma i protokola o regionalnoj i međunarodnoj suradnji
  • organizaciju radionica i konferencija o programima EU, regionalne i međunarodne suradnje
  • suradnju s resornim ministarstvima i institucijama
 
Kroz regionalnu i međunarodnu suradnju očekujemo povećanje prepoznatljivosti i konkurentnosti Zagrebačke županije, uspostavu razvojnih regionalnih i međunarodnih odnosa, praćenje i usklađivanje regionalnih i međunarodnih politika razvoja te razvoj suradnje na svim područjima od interesa za Zagrebačku županiju.