In cultura veritas - razvojem atraktivne turističke destinacije do bolje valorizacije i održivog korištenja kulturne baštine

 
Vodeći partner
Zagrebačka županija 

Partneri u projektu
Udruga hrvatskih putničkih agencija (HR), Muzejski dokumentacijski centar (MDC), Razvojna agencija Sotla (RAS), Občina Šmarje pri Jelšah (SLO) i Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije -Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (SLO)

Natječaj na koji je projekt prijavljen
3. rok za podnošenje projektnih prijava u okviru prekograničnog programa suradnje INTERREG Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014. – 2020. 

Lokacija provedbe projekta
Zagrebačka županija (HR) i subregije Obsotelje i Kozjansko (SLO)
 
Datum početka projekta
1. kolovoza 2018.
 
Datum završetka projekta
30. studenga 2020.
 
Ukupna vrijednost projekta 
1.003.317 EUR-a
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova
852.819,43999999994 EUR-a
Iznos nacionalnog sufinanciranja (iznos u EUR-ima)
0
Uložena vlastita sredstva
150.497,56 EUR-a

Ciljevi projekta
Doprinijeti atraktivnosti, posjećenosti i zaštiti kulturne baštine područja i povećanju gospodarske aktivnosti proizvođača područja kroz razvoj nove održive prekogranične turističke destinacije, jačanjem kapaciteta lokalnih dionika i sveobuhvatnom promocijom.

Aktivnosti
Upravljanje,
Komunikacija,
Razvoj zajedničke turističke destinacije,
Unaprjeđenje ponude muzeja,
Jačanje kapaciteta dionika,
Promocija turističke destinacije i
Ulaganje u infrastrukturu

Rezultati projekt 
1. Povećanje broja posjetitelja na lokalitetima kulturne baštine prekograničnog područja,
2. Ojačani kapaciteti dionika za predstavljanje i ponudu turističke destinacije te privlačenje posjetitelja i
3. Razvijena nova turistička destinacija i provedena sveobuhvatna promocijska kampanja.

Referentni broj Projekta
291 

Više informacija o Projektu pronađite ovdje.