Energetska obnova zgrade Srednje škole Vrbovec

 
 • Korisnik: Zagrebačka županija,
 • Posredničko tijelo razine 1 (PT1): Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,
 • Posredničko tijelo razine 2 (PT2): Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 
Sažetak projekta
 
Predmet energetske obnove je zgrada Srednje škole Vrbovec, na adresi: 7. Svibnja 2, Vrbovec, koja je građena na način i materijalima koji ne zadovoljavaju današnje standarde i norme energetske učinkovitosti zgrade i utroška energenata potrebnih za grijanje i hlađenje.
 
Projektom energetske obnove i povećanja energetske učinkovitosti, izvedbom građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova, ostvarit će se uštede u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete, omogućiti korištenje obnovljivih izvora energije, pridonijeti smanjenju potrošnje energije u sektoru zgrada javne namjene, te smanjiti emisije štetnih stakleničkih plinova na okoliš.
Projekt će također pridonijeti povećanju broja obnovljenih postojećih školskih objekata na području Županije, produljenju životnog vijeka istih, omogućiti kvalitetnije provođenje odgojno-obrazovne djelatnosti uz povećanje ugode boravka krajnjim korisnicima.
 
Svrha i opravdanost
 
Projekt ispunjava ciljeve i u skladu je sa smjernicama prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ , te Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020.
 
Projekt doprinosi smanjenju potrošnje energije zgrada javnog sektora u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, kao i povećanju korištenja obnovljivih izvora energije u njima.
 
Cilj projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, provedbom mjera za energetsku obnovu i korištenjem obnovljivih izvora energije.


Svrha projekta je provedba mjera za energetsku obnovu i poboljšanu učinkovitost, s čime će se ostvariti uštede u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete, te omogućiti korištenje obnovljivih izvora energije.
 
Realizacijom planiranih mjera ostvarit će se sljedeći rezultati:
 • Godišnja potrebna energija za grijanje (Qhnd) = 158.946,71 kWh (ušteda – 74,37%),
 • Godišnja primarna energija (Eprim)= ušteda od 63,13%,
 • Godišnja emisija CO2 = smanjenje emisija  za 79,94 %.
 
Realizacijom planiranih kombiniranih mjera energetske učinkovitosti, Zgrada će iz trenutnog energetskog razreda D, prijeći u B razred. 
Projekt ima i društveni značaj i to kroz poticanje poduzetničkih aktivnosti i povećanjem potreba za radnom snagom potrebnom za  realizaciju projekta, a što će u konačnici doprinijeti cjelokupnom razvoju gospodarstva na području Županije i šire.Projektom energetske obnove i povećanja energetske učinkovitosti, planirane su niže navedene mjere kroz građevinske/strojarske/elektrotehničke radove:
 • rekonstrukcija vanjske ovojnice zgrada škole i sportske dvorane, a što uključuje toplinsku izolaciju zidova, ravnih i kosog krova, stropa prema negrijanom tavanu, nadstrešnica, balkona i horizontalnih istaka na pročeljima s ciljem sprečavanja nastajanja toplinskih mostova
 • zamjenu prozora i balkonskih vrata,
 • zamjenu postojećeg plinskog kotla za grijanje s kondenzacijskom kaskadom i dizalicama topline zrak-voda
 • zamjenu postojećih pumpi s frekventnim pumpama
 • ugradnju dinamičkih radijatorskih ventila s termostatskom glavom
 • ventiliranje učionica napravama za rekuperaciju, radi povećanja higijene prostora i smanjenja ventilacijskih gubitaka,
 • definiranje priključaka na postojeću instalaciju, ugradnja elektrotehničkih instalacija, razvoda, razdjelnih ormara i druge prateće elektroinstalacije za: upravljanje strojarskom opremom,  daljinsko očitavanje potrošnje energenata i za uvođenje centralnog sustava nadzora i upravljanja
Planirane mjere zadovoljavaju sve hrvatske propise i norme te se s njima povećava komfor i udobnost boravka i života u zgradi, uz optimalnu potrošnju energije.

 
 • Ukupna vrijednost projekta: 13.728.105,26 kuna,
 • Ukupno prihvatljivi troškovi: 12.996.824,11  kuna,
 • Bespovratna sredstva iz EFRR-a: 6.269.995,00 kuna,
 • Sredstva Zagrebačke županije: 7.458.110,36 kuna,
 • Razdoblje provedbe projekta 8. ožujka 2019. godine do 8. ožujka 2021. godine.
 
 
 
 
Kontakti za više informacija:
 
Zagrebačka županija
Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju
Velimir Kokot, dipl.ing., pročelnik
T.: 00385 1 600 9 448
E.: velimir.kokot@zagrebacka-zupanija.hr
 
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Ksenija Čuljak, pročelnica,
T.: 00385 1 600 9 430
E.: k.culjak@zagrebacka-zupanija.hr
 
www.strukturnifondovi.hr
 
 
Projekt „Energetska obnova zgrade Dom zdravlja Zagrebačke županije – Ispostava Vrbovec na adresi 7. svibnja 14, Vrbovec“ bio je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (referentni broj KK.04.2.1.04) Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, prioritetna os 4., investicijski prioritet 4c, specifični cilj 4c1.