Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Zagrebačke županije - Ispostava Zaprešić

Energetska obnova zgrade Dom zdravlja Zagrebačke županije – Ispostava Zaprešić na adresi Ulica Pavla Lončara 1, Zaprešić
 
 • Korisnik: Zagrebačka županija,
 • Posredničko tijelo razine 1 (PT1): Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,
 • Posredničko tijelo razine 2 (PT2): Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 
Sažetak projekta
Zgrada DZ Zaprešić izgrađena je 1962. god. i dograđivana 1968.god. na način i materijalima koji ne zadovoljavaju današnje standarde i norme energetske učinkovitosti zgrade i utroška energenata potrebnih za grijanje i hlađenje. U zgradi se obavlja primarna zdravstvena djelatnost. Projektom se planira provesti energetska obnova i povećanje energetske učinkovitosti zgrade. Provedba sadržava kombinaciju građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih mjera, koje će rezultirati korištenjem obnovljivih izvora energije i velikim uštedama energenata uz optimalno ulaganje. Uz ostvarene financijske koristi uštedom energenata, povećati će se ugoda boravka korisnicima i značajno doprinijeti očuvanju okoliša smanjenjem štetnih stakleničkih plinova.

Svrha i opravdanost
 
Projekt ispunjava ciljeve i u skladu je sa smjernicama prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ , te Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020.
 
Projekt doprinosi smanjenju potrošnje energije zgrada javnog sektora u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, kao i povećanju korištenja obnovljivih izvora energije u njima.
 
Cilj projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, provedbom mjera za energetsku obnovu i korištenjem obnovljivih izvora energije.

Svrha projekta je provedba mjera za energetsku obnovu i poboljšanu učinkovitost, s čime će se ostvariti uštede u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete, te omogućiti korištenje obnovljivih izvora energije.

Realizacijom planiranih mjera ostvarit će se slijedeći rezultati:
 • Godišnja potrebna energija za grijanje (Qhnd) = 180.937 kWh (ušteda - 59,3%),
 • Godišnja ukupna potrebna energija za rasvjetu (El)= 45.153 kWh (ušteda – 53,8%),
 • Godišnja primarna energija (Eprim)= 510.012 kWh (ušteda - 75,9%),
 • Godišnja emisija CO2 = 101.873,00 kg (smanjena emisija - 80,2%).
Osim značajnih financijskih dobitaka ostvarenih smanjenom potrošnjom energenata, projekt će imati i značajan utjecaj na okoliš i to smanjenjem emisije štetnih stakleničkih plinova. Projekt ima i društveni značaj i to kroz poticanje poduzetničkih aktivnosti i povećanjem potreba za radnom snagom potrebnom za  realizaciju projekta.
 
Projektom energetske obnove i povećanja energetske učinkovitosti, planirane su sljedeće mjere:
 • izvedbe kontakt fasade sa toplinskom izolacijom na punim dijelovima pročelja
 • izvedbe toplinske izolacije i hidroizolacije ravnog neprohodnog krova
 • zamjene stare ostakljene drvene stijene novom energetski učinkovitijom iz PVC profila
 • zamjene postojećeg sustava grijanja sa novim energetski učinkovitijom baziranim na sustavu dizalice topline zrak/voda
 • ugradnje elektroničkih termostatskih ventila sa predregulacijom na postojećim ogrjevnim tijelima kojima se pospješuje balansiranje razvodnog sustava i omogućava precizno upravljanje sa temperaturom u prostorijama u cilju održavanja projektiranih parametara rada i ušteda energenata
 • zamjene postojećih rasvjetnih tijela, novima energetski učinkovitijim
 
Planirane mjere zadovoljavaju sve hrvatske propise i norme te se s njima povećava komfor i udobnost boravka i života u zgradi, uz optimalnu potrošnju energije.
 
Prema provedeno energetskom pregledu i pravilniku o energetskom certificiranju, zgrada se svrstava u energetski razred D, sukladno kriteriju specifične godišnje toplinske energije za grijanje. Realizacijom planiranih kombiniranih mjera energetske učinkovitosti, zgrada bi se svrstala u energetski razred C prema kriteriju specifične godišnje toplinske energije za grijanje, te u energetski razred A+ prema kriteriju specifične godišnje primarne energije.
 • Ukupna vrijednost projekta: 4.742.459,85 kuna,
 • Ukupno prihvatljivi troškovi: 4.656.842,35 kuna,
 • Bespovratna sredstva iz EFRR-a: 2.409.719,46 kuna,
 • Sredstva Zagrebačke županije: 2.332.740,39 kuna,
 • Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca


 
Kontakti za više informacija:
 
Zagrebačka županija
Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju
Velimir Kokot, dipl.ing., pročelnik
T.: 00385 1 600 9 448
E.: velimir.kokot@zagrebacka-zupanija.hr
 
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Ksenija Čuljak, pročelnica,
T.: 00385 1 600 9 430
E.: k.culjak@zagrebacka-zupanija.hr
 
www.strukturnifondovi.hr
 
 
Projekt „Energetska obnova zgrade Dom zdravlja Zagrebačke županije – Ispostava Zaprešić na adresi Ulica Pavla Lončara 1, Zaprešić “ bio je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (referentni broj KK.04.2.1.04) Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, prioritetna os 4., investicijski prioritet 4c, specifični cilj 4c1.