Energetska obnova zgrade Dom zdravlja Zagrebačke županije – Ispostava Vrbovec na adresi 7. svibnja 14, Vrbovec

 • Korisnik: Zagrebačka županija,
 • Posredničko tijelo razine 1 (PT1): Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,
 • Posredničko tijelo razine 2 (PT2): Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 
 • Sažetak projekta
 • Zgrada DZ Vrbovec izgrađena je 1968. god. na način i materijalima koji ne zadovoljavaju današnje standarde i norme energetske učinkovitosti zgrade i utroška energenata potrebnih za grijanje i hlađenje. U zgradi se obavlja primarna zdravstvena djelatnost.
  Projektom će se provesti energetska obnova i povećanje energetske učinkovitosti zgrade. Provedba projekta sadržava kombinaciju građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih mjera, koje će rezultirati korištenjem obnovljivih izvora energije i velikimuštedama energenata uz optimalno ulaganje. Uz ostvarene financijske koristi uštedom energenata, povećati će se ugoda boravka korisnicima i značajno doprinijeti očuvanju okoliša smanjenjem štetnih stakleničkih plinova.
   
  Svrha i opravdanost
   
  Projekt ispunjava ciljeve i u skladu je sa smjernicama prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ , te Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020.
   
  Projekt doprinosi smanjenju potrošnje energije zgrada javnog sektora u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, kao i povećanju korištenja obnovljivih izvora energije u njima.
   
  Cilj projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, provedbom mjera za energetsku obnovu i korištenjem obnovljivih izvora energije.
  Svrha projekta je provedba mjera za energetsku obnovu i poboljšanu učinkovitost, s čime će se ostvariti uštede u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete, te omogućiti korištenje obnovljivih izvora energije.
   
  Realizacijom planiranih mjera ostvarit će se slijedeći rezultati:
 • Godišnja potrebna energija za grijanje (Qhnd) = 113.553 kWh (ušteda - 59,8%),
 • Godišnja ukupna potrebna energija za rasvjetu (El)= 27.851 kWh (ušteda - 54,2%),
 • Godišnja primarna energija (Eprim)= 99.464 kWh (ušteda - 75,9%),
 • Godišnja emisija CO2 = 14.470 kg (smanjena emisija - 81,2%).
 •  
  Osim značajnih financijskih dobitaka ostvarenih smanjenom potrošnjom energenata, projekt će imati i značajan utjecaj na okoliš i to smanjenjem emisije štetnih stakleničkih plinova. Projekt ima i društveni značaj i to kroz poticanje poduzetničkih aktivnosti i povećanjem potreba za radnom snagom potrebnom za  realizaciju projekta.
   
  Projektom energetske obnove i povećanja energetske učinkovitosti, planirane su sljedeće mjere:
 • Građevinski radovi, sadržani u izradi toplinske ovojnice vanjskih zidova i toplinsko izoliranje stropa prema tavanu,
 • Strojarski radovi, sadržani u zamjeni sustava grijanja ugradnjom učinkovitog sustava „dizalica topline“ zrak – voda, te ugradnje elektroničkih termostatskih ventila na ogrjevnim tijelima kojima se pospješuje balansiranje razvodnog sustava i omogućava precizno upravljanje sa temperaturom u prostorijama u cilju održavanja projektiranih parametara rada i ušteda energenata,
 • Elektrotehnički radovi, sadržani u zamjeni postojećeg sustava rasvjete novim energetski učinkovitim sustavom Led rasvjete.
 • Planirane mjere zadovoljavaju sve hrvatske propise i norme te se s njima povećava komfor i udobnost boravka i života u zgradi, uz optimalnu potrošnju energije.
   
  Realizacijom planiranih kombiniranih mjera energetske učinkovitosti, zgrada će se svrstati u energetski razred C prema kriteriju specifične godišnje toplinske energije za grijanje, te u energetski razred A+ prema kriteriju specifične godišnje primarne energije.
   
 • Ukupna vrijednost projekta: 3.105.507,04 kuna,
 • Ukupno prihvatljivi troškovi: 2.159.000,55  kuna,
 • Bespovratna sredstva iz EFRR-a: 1.103.912,77 kuna,
 • Bespovratna sredstva MRR (sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini): 527.543,89 kuna 
 • Sredstva Zagrebačke županije: 1.474.050,88 kuna,
 • Razdoblje provedbe projekta: 28. lipnja 2018. godine do 28. lipnja 2020. godine.
 
 
 
Kontakti za više informacija:
 
Zagrebačka županija
Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju
Velimir Kokot, dipl.ing., pročelnik
T.: 00385 1 600 9 448
E.: velimir.kokot@zagrebacka-zupanija.hr
  
www.strukturnifondovi.hr
 
 
Projekt „Energetska obnova zgrade Srednje škole Vrbovec na adresi 7. svibnja 2, Vrbovec“ bio je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (referentni broj KK.04.2.1.04) Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, prioritetna os 4., investicijski prioritet 4c, specifični cilj 4c1.