Projekti Zagrebačke županije

Na ovoj stranici dostupne su informacije o projektima Zagrebačke županije koji su provedeni ili u provedbi, a sufinancirani sredstvima Europske unije. Isto tako možete vidjeti i brošuru „Najvažniji projekti Zagrebačke županije 2013-2017“.