Savez Alpe-Jadran objavio javni poziv za sufinanciranje projekata

Savez Alpe-Jadran objavio je drugi ovogodišnji Javni poziv za sufinanciranje projekata vlastitim sredstvima koji traje od 5. rujna do 24. listopada 2022. godine.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su:
 • organizacije civilnog društva,
 • tijela javne vlasti,
 • ustanove,
 • poduzeća
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na javni poziv mogu se javiti prijavitelji koji provode međunarodni projekt u koji su uključene minimalno tri organizacije/ustanove iz tri regije/države članice Saveza (Austrija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska), odnosno s područja 12 regija članica Saveza koje obuhvaćaju austrijske pokrajine – Korušku, Štajersku i Gradišće, županiju Vas iz Mađarske, Republiku Sloveniju koju u Savezu predstavlja Skupnost Slovenije, te hrvatske županije: Istarsku, Međimursku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko zagorsku, Primorsko-goransku, Varaždinsku i Zagrebačku županiju.

 Savez Alpe-Jadran putem javnog poziva pruža financijsku potporu za:
• troškove pripreme projekta koji će biti financiran iz EU programa (npr. Europa za građane, ERASMUS+, Kreativna Europa, itd.)
• zajedničke projekte od općeg interesa za mrežu suradnje (Savez Alpe-Jadran)
• troškove provedbe projekta sufinanciranog iz EU programa Kriteriji za uspješan odabir prijava.

Projekti financirani iz proračuna Saveza moraju uključivati minimalno tri redovne članice iz tri različite države Saveza (Austrija, Hrvatska, Mađarska, Slovenija), odnosno s područja 12 regija članica Saveza koje obuhvaća austrijske pokrajine – Korušku, Štajersku i Gradišće, županiju Vas iz Mađarske, Republiku Sloveniju koju u Savezu predstavlja Skupnost Slovenije, te hrvatske županije: Istarsku, Međimursku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Primorsko-goransku, Varaždinsku i Zagrebačku županiju.

Što je veći broj projektnih partnera, veće su šanse za odobrenje financiranja.

Sve članice Saveza Alpe-Jadran moraju imati priliku sudjelovati u projektu
.
Uloga svakog partnera mora biti opisana u Prijavnom obrascu.

Očekivana dodana vrijednost projekta za čitavu mrežu Saveza mora biti jasno opisana u Prijavnom obrascu te je podložna evaluaciji nakon provedbe projekta. Općeniti doseg projekta (sudionici, očekivan broj posjetitelja/sudionika, prijenos putem medija, tiskane i/ili online publikacije rezultata, itd. ) je ključan.

Svi projekti moraju doprinijeti prioritetu “Jačanje kohezije Zajednice,  savez Alpe-Jadran ima tematske koordinacijske točke (TCP) koje pokrivaju 12 područja:
 • Ruralni razvoj i zavičajna baština;
 • Umjetnost i kultura;
 • Prevencija katastrofa;
 • Gospodarstvo;
 • Energija i okoliš;
 • Ravnopravnost spolova;
 • Europa;
 • Zdravstvena zaštita;
 • Inkluzija;
 • Cjeloživotno učenje;
 • Sport i Turizam.

Zainteresirani prijavitelji mogu svoj projektni prijedlog prijaviti na prijavnom obrascu  koji je objavljen na službenoj web stranici Saveza Alpe Jadran.

Natječaj je otvoren od 05.09. do 24.10.2022. godine do 23:59 sati.

Više informacija možete pronaći ovdje.   


Vijesti