Javni poziv - Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije  i Bjelovarsko-bilogorske županije  nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Datum objave: 05.01.2022. godine
Datum početka zaprimanja prijava:  od 05. siječnja 2022. godine
Datum završetka zaprimanja prijava: do 30. lipnja 2022. godine do 12:00 sati
Fond: Fond solidarnosti Europske unije

Prihvatljivi prijavitelji:  
  • Javna tijela (ministarstva i agencije)
  • Jedinice lokalne samouprave
  • Jedinice regionalne (područne) samouprave
 
Visina javne potpore: 213.193.413,28 HRK bespovratnih sredstava

Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja. Potres je prouzročio velike štete te također, uzrokovao ljudska stradavanja stoga je bilo potrebno organizirati hitnu evakuaciju i stambeno zbrinuti građane pogođene potresom. U dijelu potresom zahvaćenih zgrada za stanovanje također su nastala znatna oštećenja zbog kojih je jedan dio obiteljskih kuća i stanova trenutno neupotrebljiv pa je dio stanovništva smješten u privremeni smještaj.
Budući da se radovi sanacije u pravilu izvode i po nekoliko mjeseci, za isto to razdoblje, ovisno o zahvatima na predmetnim zgradama, građanima je trebalo hitno osigurati odgovarajući privremeni smještaj.

Postupak prijave:
Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte ili osobno predajom u pisarnicu tijela na adresu:
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Republike Austrije 20
10000 Zagreb

Više informacija možete pronaći ovdje