Natječaj za tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Slika /dokumenti/mala poljoprivredna gospodarstva.jpg
Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 12.10.2021.
Datum početka zaprimanja prijava:  od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati
Datum završetka zaprimanja prijava: do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Prihvatljivi prijavitelji:  poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika organizacijskog oblika:
a) samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
c) obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru                
d) trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
e) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, koja moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća
 
Alokacija: 112.500.000,00 HRK
 
Visina javne potpore: Fiksni iznos od 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama
 
Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.
 
Više informacija možete pronaći ovdje