Kontakt

Ime i prezime *
E-adresa *
Poruka
Kontrolni broj *
 
U sklopu Zagrebačke županije, koja je kao jedinica područne (regionalne) samouprave ustrojena radi obavljanja poslova od područnog (regionalnog) interesa, ustrojen je i Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije.

Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata te izradu potrebne dokumentacije vezane uz prijavu projekata financiranih iz sredstava odnosno fondova EU.
Odjel koordinira aktivnosti s Regionalnom razvojnom agencijom i drugim tijelima kojima je osnivač Zagrebačka županija.

Poduzima potrebne aktivnosti vezane uz organiziranje bilateralne i druge suradnje Zagrebačke županije s regijama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, priprema prijedloge sporazuma o suradnji, provodi i sudjeluje u međunarodnim programima, obavlja poslove vezane uz članstvo Zagrebačke županije u međunarodnim organizacijama kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva, pribavlja i distribuira informacije o potencijalnim izvorima financiranja s područja Zagrebačke županije, te surađuje s Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu.

S ciljem osiguranja preduvjeta za kvalitetnu pripremu projektnih prijedloga i povećanja mogućnost apliciranja na programe i fondove EU, Odjel kontinuirano provodi i organizira informativne radionice, konferencije vezane uz programe i fondove EU, te organizira odgovarajuće edukacije za pisanje projektnih prijedloga za programe i fondove EU za djelatnike Županije, jedinice lokalne samouprave (u nastavku JLS) i institucije na područja Zagrebačke županije.

Od samog osnivanja Odjel osigurava sredstva za sufinanciranje:
-izrade projektne dokumentacije za pripremu projekata na natječaje EU,
-troškova tehničke pomoći za pripremu i evaluaciju razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske,
-troškova izrade strategija ukupnog razvoja JLS, s ciljem osiguranja odgovarajuće dokumentacije i neophodne baze kvalitetnih projektnih ideja nužnih za apliciranje na natječaje programa i fondova EU.

Kako bi JLS i institucije na području Zagrebačke županije iskoristile što više sredstava iz fondova i programa EU i time pridonijele cjelokupnom razvoj Zagrebačke županije Odjel provedbom odgovarajućih postupaka osigurava sredstva za vlastito učešće koje su sudionici prilikom provedbe prihvaćenih EU projekata dužni osigurati.

Unutar Upravnog  odjela postoje dva odsjeka :
  • Odsjek za fondove Europske unije, 
  • Odsjek za regionalni razvoj i međunarodnu suradnju

Sjedište: Ulica grada Vukovara 72/VI, 10 000 Zagreb
tel: +385 1 6009 420 
fax: +385 1 6052 862

Upravni odjel za gospodarstvo
 i fondove Europske unije

Ovlašten za obavljanje poslova Pročelnika: 
Damir Fašaić, dipl. oec.
tel: +385 1 6009 461
fax: +385 1 6009 488
e-mail: d.fasaic@zagrebacka-zupanija.hr

Savjetnik za razvojne projekte i investicije:
Velimir Kokot, dipl.ing.
tel:+385 1 6009 448
e-mail: velimir.kokot@zagrebacka-zupanija.hr

Voditeljica Odsjeka za fondove EU:
Gorana Rabatić Herceg, dipl.pol.
tel: +385 1 6009 475
e-mail: g.rabatic@zagrebacka-zupanija.hr

Viša stručna suradnica I. za EU fondove:
Ivanka Jurkin-Rinkovec, univ.spec.oec. 
tel: +385 1 6009 469
e-mail: i.jurkin@zagrebacka-zupanija.hr

Savjetnik za EU programe:
Vedran Vidmar, dipl. iur.
tel: +385 1 6052 860
e-mail: vedran.vidmar@zagrebacka-zupanija.hr

Savjetnica za EU fondove:
Daria Komorčec Modrušan, dipl.ing.šum.
tel: +385 1 6009 467
e-mail: daria.komorcec.modrusan@zagrebacka-zupanija.hr

Voditeljica Odsjeka za regionalni razvoj i  međunarodnu suradnju:
Ivana Rendulić Jelušić, dipl.ing.agr.
tel: +385 1 6009 420
e-mail: i.rendulic@zagrebacka-zupanija.hr

Viša referentica I. za sustav informiranja o regionalnom razvoju i nacionalnim fondovima i programima EU :
Vesna Šebina, bacc.oec.
tel: +385 1 6009 484
e-mail: v.sebina@zagrebacka-zupanija.hr