Održana prezentacija Programa pripreme i provedbe projekata koji će se financirati iz fondova EU

 • 1.jpg
 • 1-2.jpg
 • 3-1.JPG
 • 3-2.jpg
 • 3-2-1.jpg
 • 3-3.JPG
 • 2-2.JPG
 • 3-5.JPG
 • 8.JPG
 • 4.JPG
 • 11.jpg
 • 5.JPG
 • 6.JPG
 • 7.JPG
 • 9.JPG
 • 10.JPG
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • 3.JPG
 • 2-1.JPG