Programi unije

Programi Europske unije osmišljeni su kako bi omogućili postizanje zajedničkih ciljeva između država članica Europske unije te potaknuli njihovu suradnju i povezivanje na područjima kulture, znanosti, obrazovanja, prometa, energije, pravosuđa, zdravstva te mnogo drugih područja. Svrha Programa je omogućiti članicama što lakše financiranje projekata, za što EU nudi cijeli niz mjera koje olakšavaju uspješnu provedbu istih. Sudjelovanje u programima EU ostvaruje se putem poziva za predaju projektnih prijedloga i dodjeljivanja sredstava odabranim projektima. Projekti podržani u okviru programa EU uobičajeno zahtijevaju sudjelovanje nekoliko partnera iz više zemalja članica programa, kao i djelomično sufinanciranje projekata od strane prijavitelja.

Republika Hrvatska u periodu od 2014. do 2020. sudjeluje u sljedećim programima: